Stonewall | Rainbow Laces
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Rainbow Laces header - TeamPride

Rainbow Laces - Dewch Allan ac Ewch Amdani dros gydraddoldeb LHDT ym maes chwaraeon

Let's make sport everybody's game.

Pa un a ydym yn cefnogi neu'n cystadlu, yr ydym i gyd ar ein gorau pan fyddwn yn teimlo'n rhan o'r tîm.

Ond nid yw 4 o bob 10 person LHDT yn meddwl bod chwaraeon yn groesawgar.

Mae gan chwaraeon bŵer anhygoel i ddod â phobl at ei gilydd. Gall dilyn a chymryd rhan roi i ni deimlad o gymuned, egni ac ymdeimlad o berthyn.

Dyna pam fod angen i ni gyd chwarae ein rhan i sicrhau bod chwaraeon yn gêm i bawb.

Pan fyddwch yn camu i fyny ac yn chwarae eich rhan, bydd eraill yn dilyn.

Heriwch iaith gwrth-LHDT. Dathlwch pobl LHDT ym maes chwaraeon.

Gwisgwch eich Lasys Enfys a dangoswch eich bod yn malio.

Chwaraewch eich ran, dewch â'r enfys i mewn i'ch cymuned a Dewch Allan ac Ewch Amdani yn ystod yr ymgyrch eleni.

Mae mor syml â hyn: gwneud rhywbeth egnïol wrth wisgo'ch Lasys Enfys, codi arian hanfodol ar gyfer Stonewall a dweud wrth bawb pam eich bod yn cefnogi cydraddoldeb LHDT ym maes chwaraeon.

Boed ar dir, yn y dŵr, y tu mewn neu'r tu allan. P'un a ydych yn cerdded, nofio, beicio, yn gwneud dosbarth neu'n ymwneud â'ch clwb neu'ch tîm – chi biau'r dewis! Gallwch wynebu eich her yn unigol neu gael eich cymuned, cydweithwyr a'ch ffrindiau i gymryd rhan. Sut bynnag rydych yn ei wneud, Dewch Allan ac Amdani.

Bydd wythnos Dewch Allan ac Amdani yn cymryd lle 23 – 30 Tachwedd. Gallwch ymuno yn y foment fawr neu wneud eich gweithgaredd unrhyw bryd ym mis Tachwedd. Os ydych am wneud y mwyaf o effaith yna awgrymwn gynnal eich digwyddiad ar ddiwrnod Lasys Enfys, dydd Mercher 27 Tachwedd.

Cofrestrwch nawr ar gyfer eich pâr o lasys enfys a phecyn codi arian am ddim, sydd â phopeth byddwch angen i ysbrydoli a sbarduno eich cymuned.

A ydych chi’n ysgol sy’n edrych i wneud gwahaniaeth i bobl LHDT yn chwaraeon? A oes yna glwb chwaraeon wrth galon eich cymuned?  Ydych chi’n sefydliad sydd ar lawr gwlad neu yn gweithredu yn ddielw sydd eisiau ymgyrchu i wneud chwaraeon yn gêm i bawb?

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer archebion mawr lasys am £1 yr un.

Cysylltwch ar gyfer archebion mawr

Gyda’n gilydd gallwn wneud chwaraeon yn gêm i bawb

Mae yna nifer o ffyrdd gallwch fod yn gyngheiriad gwell i bobl LHDT. Clymwch eich carau, twitiwch wich llun i #LasysEnfys a gwnewch yn siwr i ddarllen a rhannu ein cynhorion gorau i wneud chwaraeon yn fwy cynhwysol.

 

I will make sport everyone’s game

We’d like to keep you up to date with how your support is making a difference to LGBTQ+ people everywhere. We need your consent to share news, campaigns, events and ways in which you can further support this important work.