Stonewall | Rainbow Laces
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Rainbow Laces header - TeamPride

Rainbow Laces - Dewch Allan ac Ewch Amdani dros gydraddoldeb LHDT ym maes chwaraeon

Play your part.

Pa un a ydym yn cefnogi neu'n cystadlu, yr ydym i gyd ar ein gorau pan fyddwn yn teimlo'n rhan o'r tîm.

Ond nid yw 4 o bob 10 person LHDT yn meddwl bod chwaraeon yn groesawgar.

Mae gan chwaraeon bŵer anhygoel i ddod â phobl at ei gilydd. Gall dilyn a chymryd rhan roi i ni deimlad o gymuned, egni ac ymdeimlad o berthyn.

Dyna pam fod angen i ni gyd chwarae ein rhan i sicrhau bod chwaraeon yn gêm i bawb.

Pan fyddwch yn camu i fyny ac yn chwarae eich rhan, bydd eraill yn dilyn.

Heriwch iaith gwrth-LHDT. Dathlwch pobl LHDT ym maes chwaraeon.

Gwisgwch eich Lasys Enfys a dangoswch eich bod yn malio.

Chwaraewch eich ran, dewch â'r enfys i mewn i'ch cymuned a Dewch Allan ac Ewch Amdani yn ystod yr ymgyrch eleni.

Mae mor syml â hyn: gwneud rhywbeth egnïol wrth wisgo'ch Lasys Enfys, codi arian hanfodol ar gyfer Stonewall a dweud wrth bawb pam eich bod yn cefnogi cydraddoldeb LHDT ym maes chwaraeon.

Boed ar dir, yn y dŵr, y tu mewn neu'r tu allan. P'un a ydych yn cerdded, nofio, beicio, yn gwneud dosbarth neu'n ymwneud â'ch clwb neu'ch tîm – chi biau'r dewis! Gallwch wynebu eich her yn unigol neu gael eich cymuned, cydweithwyr a'ch ffrindiau i gymryd rhan. Sut bynnag rydych yn ei wneud, Dewch Allan ac Amdani.

Bydd wythnos Dewch Allan ac Amdani yn cymryd lle 23 – 30 Tachwedd. Gallwch ymuno yn y foment fawr neu wneud eich gweithgaredd unrhyw bryd ym mis Tachwedd. Os ydych am wneud y mwyaf o effaith yna awgrymwn gynnal eich digwyddiad ar ddiwrnod Lasys Enfys, dydd Mercher 27 Tachwedd.

Cofrestrwch nawr ar gyfer eich pâr o lasys enfys a phecyn codi arian am ddim, sydd â phopeth byddwch angen i ysbrydoli a sbarduno eich cymuned.

A ydych chi’n ysgol sy’n edrych i wneud gwahaniaeth i bobl LHDT yn chwaraeon? A oes yna glwb chwaraeon wrth galon eich cymuned?  Ydych chi’n sefydliad sydd ar lawr gwlad neu yn gweithredu yn ddielw sydd eisiau ymgyrchu i wneud chwaraeon yn gêm i bawb?

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer archebion mawr lasys am £1 yr un.

Cysylltwch ar gyfer archebion mawr

 

I will make sport everyone’s game

We’d like to keep you up to date with how your support is making a difference to LGBT people everywhere. We need your consent to share news, campaigns, events and ways in which you can further support this important work.

Gyda’n gilydd gallwn wneud chwaraeon yn gêm i bawb

Mae yna nifer o ffyrdd gallwch fod yn gyngheiriad gwell i bobl LHDT. Clymwch eich carau, twitiwch wich llun i #LasysEnfys a gwnewch yn siwr i ddarllen a rhannu ein cynhorion gorau i wneud chwaraeon yn fwy cynhwysol.

Stonewall Sport Champions

Stonewall Sport Champions are leading LGBT people in sport who are determined to make sport everyone’s game.

They’ll stand up for what they believe in, working together and with Stonewall to bring the experiences of LGBT people in a wide range of sports to life and show how we can all play our part when it comes to LGBT inclusion.

Find out more

Lasys Enfys yn 2017

Mae’r ymgyrch Lasys Enfys yn ffordd i bawb ymuno â chwaraeon i ddangos eu cefnogaeth tuag at gydraddoldeb a chynhwysiant LHDT. Mae timau cenedlaethol, clybiau arweiniol, athletwyr, cefnogwyr a chwaraewyr ar lawr gwlad yn cau eu lasys enfys, felly Dewch Allan Dros LHDT ym myd chwaraeon. Yn 2017, mi gafodd yr ymgyrch ei flwyddyn fwyaf llwyddiannus hyd yma, ond rydym yn bwriadu ei wneud yn hyd yn oed gwell yn 2018.

43%

o bobl LHDT yn credu nad yw digwyddiadau chwaraeon cyhoeddus yn le croesawgar i bobl LHDT.

11%

o bobl LHDT wedi cael ei gwahaniaethu yn ei erbyn wrth ymarfer corff mewn clwb ffitrwydd neu’n cymryd rhan mewn chwaraeon grŵp yn y flwyddyn ddiwethaf. 28 y cant o bobl draws wedi cael ei gwahaniaethu yn erbyn.

14%

o ddisgyblion LHDT - gan gynnwys 29 y cant o ddisgyblion traws – wedi cael ei bwlio mewn gwersi chwaraeon.

56%

o gefnogwyr chwaraeon a welodd Lasys Enfys yn cytuno bod angen i rywbeth gael ei wneud i wneud pobl LHDT i deimlo’i bod wedi cael ei derbyn ym maes chwaraeon.