E-ddysgu gyda Stonewall | Stonewall
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

E-ddysgu gyda Stonewall

Modiwlau hyfforddi ar-lein ar gyfer staff ysgolion, coleg a gwasanaethau plant a phobl ifanc

Fel sefydliad LHDT mwyaf Ewrop, mae Stonewall wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio tuag at fyd lle mae gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad i addysg gynhwysol LHDT.

Mae ein tîm profiadol yn falch o fod wedi cefnogi miloedd o ysgolion, colegau, awdurdodau lleol a gwasanaethau plant a phobl ifanc i herio bwlio a dathlu amrywiaeth.

Gan ddefnyddio ein blynyddoedd o brofiad o hyfforddi staff addysg, rydym wedi datblygu cyfres o gyrsiau e-ddysgu a fydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi gefnogi plant a phobl ifanc LHDT, yn ogystal â'ch helpu i ddod yn lleoliad cynhwysol LHDT.

Stonewall Children & Young People's Services Champions

Our Children and Young People's Services (CYPS) Champions programme helps local authorities and children and young people's organisations put LGBTQ+ inclusion at the heart of their services to support children and young people. We offer our members help to devise innovative, bespoke solutions, tools to evaluate and improve your policies and practices, and a wealth of expert support including tailored advice, training, and resources.

Find out more

Rhaglen Hyrwyddwyr Gwanasanaethu Plant a Phobl ifanc

Mae ein rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn helpu awdurdodau lleol a sefydliadau plant a phobl ifanc i roi cynhwysiant LHDT wrth wraidd eu gwasanaethau i gefnogi plant a phobl ifanc. Rydym yn cynnig cymorth i'n haelodau ddyfeisio atebion, offer arloesol, pwrpasol i werthuso a gwella eich polisïau a'ch arferion, a chyfoeth o gymorth arbenigol gan gynnwys cyngor, hyfforddiant ac adnoddau wedi'u teilwra.

Darganfod mwy