Stonewall Cymru Maniffesto | Stonewall
Log in
What you can do

Stonewall Cymru Maniffesto

Published in March 2021

Mae ein maniffesto wedi’i ddatblygu yn dilyn ein gweithgareddau ymgysylltu parhaol gyda phobl LHDT ar draws Cymru. Mae’r gwaith yma wedi ein galluogi i osod ein blaenoriaethau ar gyfer y senedd nesaf, a pha ymrwymiadau yr ydym am eu gweld gan Lywodraeth Cymru nesaf. 

Lawrlwytho maniffesto (PDF)