Yr Adroddiad Athrawon | Stonewall
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Yr Adroddiad Athrawon

Published in Tachwedd 2015

Mae’r Adroddiad Athrawon yn cyflwyno canfyddiadau arolwg YouGov o athrawon a staff cynorthwyol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru ynghylch eu profiadau o fwlio homoffobaidd a deuffobaidd yn eu hysgolion a chynnwys materion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn yr ystafell ddosbarth.