#NoBystanders
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

#DimAnwybyddu

Dim ond gyda'n gilydd y gallwn ni guro bwlio.

Anti-Bullying Week 2015

Bydda’n Ddewr

Cefnoga’r person sy’n cael ei dargedu.

Yn lle gadael, neu anwybyddu’r sefyllfa, cadwa dy lygad ar beth sy’n digwydd ac arhosa yna fel bod modd i ti ymyrryd, os yw’n ddiogel gwneud hynny, neu gefnogi’r person sy’n cael ei dargedu.

Bydda’n Heriol

Wyneba’r bwli os wyt ti’n gallu.

Dwed rhywbeth fel, ‘Dydy hynna ddim yn iawn’ ac esbonio pam. Ceisia aros yn ddigyffro ac esbonio pam bod ots. Beth bynnag sy’n digwydd, bydda’n ddiogel a phaid â rhoi dy hunan mewn perygl.

Bydda’n Garedig

Helpa i greu’r byd rwyt ti am ei weld

Cer draw at y person oedd yn cael ei dargedu er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n iawn. Awgryma eu bod nhw’n siarad gydag athro neu ffrind, neu eu bod nhw’n rhoi gwybod i’r heddlu beth ddigwyddodd. Cofia fod yn garedig gyda dy hunan hefyd – dydy ymyrryd ddim yn bosibl bob amser, ond mae cynnig cefnogaeth yn gallu mynd ymhell.

Share our tips

Right-click and save to share our infographic.

Share Your #NoBystanders Story

Have you stood up for fairness and kindness? Have you witnessed bullying and wish you'd said something? Has somebody stepped in and helped you? 

Fill out our form

Join the 16,746 supporters who have signed the pledge so far

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN