Creu Ysgol Draws-gynhwysol | Stonewall
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Group of students talking

Creu Ysgol Draws-gynhwysol

Cysiau Ysgolion Uwchradd

Mae'r cwrs yma'n rhoi hyder i athrawon gefnogi pobl ifanc draws yn yr ysgol, gan gynnwys syniadau ar gyfer arferion gorau wrth greu ysgol draws-gynhwysol yn unol â fframweithiau arolygu Cymru, Lloegr a'r Alban a Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae telerau ac amodau Aelodaeth Hyrwyddwyr Ysgolion ar gael yma.

Amcanion y cwrs

 

  • Datblygu hyder, sgiliau a gwybodaeth i hyfforddi eu cydweithwyr ar daclo bwlio trawsffobaidd a chreu ysgol draws-gynhwysol.
  • Cael trosolwg o brofiadau presennol pobl ifanc draws yn yr ysgol, a'u heffaith ar gyrhaeddiad disgyblion a'u perfformiad yn yr ysgol
  • Dysgu sut i gyflawni'ch gofynion cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a fframwaith arolygu eich gwlad.

Cyrsiau sydd i ddod gan Stonewall

Cynhelir cyrsiau Stonewall ledled gwledydd Prydain drwy'r flwyddyn academaidd, ac maent yn para diwrnod.

I archebu lle ar un o'r cyrsiau, cliciwch ar y dolenni ARCHEBU NAWR a fydd yn mynd â chi i'r dudalen archebu.

64% o ddisgyblion traws yn cael eu bwlio yn yr ysgol am fod yn LHDT

45% o bobl ifanc draws wedi ceieio lladd eu hunain

Manteision

Drwy fynd ar gwrs Hyfforddi'r Hyfforddwyr, bydd eich ysgol yn dod yn aelod o raglen Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall am flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth barhaus, adnoddau, canllawiau a llawer mwy.

Polisi canslo

Gweld y polisi canslo

Cysylltwch â ni

Ebostiwch addysg@stonewallcymru.org.uk or call 029 2023 7744 .

Ydych chi eisiau helpu pobl draws yn eich ysgol, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Cymerwch gip ar ein hadnodd am ddim ar gefnogi pobl ifanc draws.