Hold an Equali-tea
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Equali-tea logo

Cynnal Cydraddol-de i godi arian dros gydraddoldeb LHDT

Mae cael grŵp o bobl at ei gilydd dros gwpanaid o de yn ffordd wych o ddechrau sgwrs am gydraddoldeb LHDT. Boed os chi'n ei alw'n baned, dishgled neu te, beth am fynd ati i godi arian ar eich bore coffi nesa i gefnogi ein gwaith tuag at dderbyn yn ddi-eithriad.

Ble ydw i'n dechrau?

Archebwch eich pecyn Cydraddol-de drwy lenwi'r ffurflen isod

 
powered by Typeform

 

Lleoliad: gallwch gynnal te cyfartal yn unrhyw le y byddwch yn ei ddewis. Boed hynny gartref, yn yr ysgol, yn y gwaith neu yn eich canolfan gymunedol leol.

Dyddiad ac amser: pryd bynnag y bo'n addas i chi. Efallai yr hoffech gynnal te cyfartal i ddathlu 30fed Stonewall ar 24 Mai 2019 neu fel rhan o'ch dathliadau Pride yr haf hwn. I fyny i ti!

Beth sydd ei angen arnaf: y parodrwydd i fynd yn sownd a chodi ymwybyddiaeth, ynghyd â'n pecyn codi arian gwych am ddim-archebu eich pecyn ymlaen llaw gyda'r ffurflen uchod.

Sefydlu eich digwyddiad: Hysbysebwch eich digwyddiad gyda'r posteri a ddarperir, Addurnwch eich lle gyda hafalau te a chael Pobol! Gofynnwch i ffrindiau, teulu a chydweithwyr gyfrannu £ 1-2 am ddarn o gacen a chwpaned ac anogwch bawb i aros am sgwrs. Defnyddiwch y dechreuwyr sgwrsio yn eich pecyn i'ch helpu i drafod cydraddoldeb LGBT gyda'ch grŵp.

 

Dywedwch wrthym sut aeth hi

Byddem wrth ein boddau'n clywed am eich profiadau o gynnal te Cyfares. Mae lluniau yn ffordd wych i ni ledaenu'r gair i weddill ein cefnogwyr hefyd. Cysylltwch gyda ni ar cymru@stonewallcymru.org.uk neu drwy ffonio 02920 237 744.

Talu i mewn

Ewch draw i'n tudalen Cyfrannu i dalu i mewn unrhyw arian a godwyd yn eich Cydraddol-de, dewisiwch yn optiwn 'Held an Equali-tea for Stonewall's 30th birthday' o'r gwymplen. Neu, gallwch anfon siec at Stonewall Cymru, Transport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SB. Dylech wneud pob siec yn daladwy i Stonewall equality Ltd.