Ynglŷn â ni

darganfod fwy am gwaith, ffurfiad ac cyfleoedd swyddi gyda Stonewall.

Golwg Gryno â Stonewall 

Golwg gryno ar Stonewall Cymru a fforwm LHD Cymru. Darllenwch fwy 

Mae Stonewall Cymru yn ceisio sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng NghymruDarllenwch fwy 

Cyfleoedd Swyddi

Cyfleoedd swyddi efo Stonewall Cymru.  Darllenwch fwy 

Ymholiadau'r Cyfryngau

Cysylltwch a Stonewall Cymru. Darllenwch fwy 

Cais am Siaradwyr Stonewall Cymru

Mae Stonewall Cymru yn mynychu ystod o ddigwyddiadau, o hyfforddiant i siarad mewn cynadleddau a gyda grwpiau. Darllenwch fwy 


 

Gwirfoddoli gyda Stonewall Cymru

Mae cyfleoedd i wirfoddoli ym mhob rhan o’r sefydliad. Darllenwch fwy