Ynglŷn â ni

darganfod fwy am gwaith, ffurfiad ac cyfleoedd swyddi gyda Stonewall.

Golwg Gryno â Stonewall 

Golwg gryno ar Stonewall Cymru a fforwm LHD Cymru. Darllenwch fwy 

Sut wy'n gweithredu

Mae Stonewall Cymru yn ceisio sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng NghymruDarllenwch fwy 

Cyfleoedd Swyddi

Cyfleoedd swyddi efo Stonewall Cymru.  Darllenwch fwy 

Ymholiadau'r Cyfryngau

Cysylltwch a Stonewall Cymru. Darllenwch fwy 

Cais am Siaradwyr Stonewall Cymru

Mae Stonewall Cymru yn mynychu ystod o ddigwyddiadau, o hyfforddiant i siarad mewn cynadleddau a gyda grwpiau. Darllenwch fwy 


Cyhoeddiadau Stonewall Cymru 

Gallwch lwytho’n cyhoeddiadau cyfredol i gyd i lawr am ddim. Darllenwch fwy   

Blaenoraethau allweddol Stonewall Cymru ar gyfer 2008/11

Darganfod fwy am ein blaenoraethau allweddol. Darllenwch fwy 

Gwirfaddoli gyda Stonewall Cymru

Mae cyfleoedd i wirfoddoli ym mhob rhan o’r sefydliad. Darllenwch fwy 

EFwletin Stonewall Cymru 

Y diweddaraf am ymgyrchoedd, newyddion a digwyddiadau Stonewall Cymru ledled CymruDarllenwch fwy 

Cyhoeddiadau Stonewall Cymru 

Gallwch lwytho’n cyhoeddiadau cyfredol i gyd i lawr am ddim. Darllenwch fwy