Yn y Cartref

Partneriaeth Sifl a Priodas Sifl

Dysgwch am yr oblygiadau, sut i gofrestru a pha feysydd o fywyd a chyfraith y maent yn effeithio. Darllenwch fwy 

Oedran

Gwybodaeth ynglŷn â phobl LHD hŷn yng Nghymru. Darllenwch fwy 

Trosedd Casineb ac Diogelwch 

Dysgwch am droseddau casineb, sut i gwyno am yr heddlu a gwasanaethau yn eich ardal. Darllenwch fwy 

Camwahaniaeth o ran Nwyddiau a Gwasanaethau 

Rydych bellach yn cael eich diogelu rhag dioddef camwahaniaethu wrth ddefnyddio nwyddau a gwasanaethau. Dysgwch mwy am hynny yma. Darllenwch fwy 

Ddod Allan 

Beth yw dod allan, a ble gellir cael mwy o wybodaeth? Darllenwch fwy 

Cyngor Cyfreithiol 

Gwybodaeth ar ble i gael cyngor cyfreithiol yng Nghymru. Darllenwch fwy

Iechyd 

Dysgwch fwy am ofal iechyd yng Nghymru a hawliau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd. Darllenwch fwy

Tai 

Gwybodaeth am faterion tai sy’n wynebu pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru. Darllenwch fwy 

Llinellau Cymorth 

Gwybodaeth am linellau cymorth Cymru a Phrydain ar gyfer pobl LHD. Darllenwch fwy 

Cymuned LHD 

Gwybodaeth ar gyfer unrhyw un sydd am ymuno gyda, neu sefydlu, grŵp LHD lleol, neu a fyddai’n hoffi cyfranogi mwy wrth ymgyrchu dros gydraddoldeb LHD yn y gymuned. Darllenwch fwy 

 

Ymgynghoriad 

Eich cyfle i godi eich llais ar faterion sy’n effeithio ar bobl LHD yng Nghymru. Darllenwch fwy

   

Lloches 

Gwybodaeth am hawliau lloches LHDT. Darllenwch fwy