Y priodasau cyntaf rhwng cyplau o’r un rhyw i’w cynnal ym Mawrth 2014

Neges gan Ben Summerskill, Prif Weithredwr

Rydym wrth ei bodd i’r Llywodraeth gyhoeddi, rai munudau’n ôl, yr amserlen ar gyfer gweithredu Deddf Priodasau (Cyplau o’r Un Rhyw) yng Nghymru a Lloegr.

Bydd cyplau o’r un rhyw yn awr yn gallu priodi mewn cofrestrfa neu adeilad crefyddol cymeradwy o’r 29ain Mawrth 2014. Rydym yn arbennig o falch fod gweinidogion wedi cael eu perswadio i ddwyn ymlaen y dyddiad cychwyn o haf 2014, sef eu bwriad gwreiddiol, yn dilyn pwysau gan Stonewall.  Bydd ychydig o oedi pellach ar gyfer pobl sydd eisiau ‘troi’ o bartneriaeth sifil i briodas.

Bydd y cam hanesyddol hwn yn golygu, am y tro cyntaf, y bydd pob person hoyw yng Nghymru a Lloegr o’r diwedd yn cael yn union yr un hawliau â’u teulu a’u ffrindiau heterorywiol.

Cofiwch, os ydych yn meddwl am drefnu dyddiad ar gyfer eich diwrnod mawr yn y Flwyddyn Newydd, ei bod bellach yn erbyn y gyfraith i unrhyw fusnes drin rhywun yn llai teg oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol – boed yn swyddfa gofrestru, gwesty neu werthwyr blodau. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru ar 08000 50 20 20 neu cymru@stonewallcymru.org.uk i gael cyngor neu gefnogaeth.

Mae’n arbennig o addas i ni fod y cyhoeddiad hwn wedi cael ei wneud ar Ddiwrnod Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Wrth i ni ddathlu’r cynnydd a wnaed ym Mhrydain, rydym yn dathlu’r diwrnod drwy lansio canllawiau newydd ar gyfer gweithredwyr cydraddoldeb ledled byd. Gellir canfod y canllawiau, sy’n rhad ac am ddim i’w llwytho, ynghyd â manylion pellach am waith Stonewall gyda gweithredwyr LHDaT mewn 35 a mwy o wledydd yn: www.stonewall.org.uk/international


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk