Clwb Rygbi Cymraeg Hoyw Gyfeillgar yn cipio Gwobr Stonewall

Enillwyd Gwobr Chwaraeon Stonewall 2013 gan unig dîm rygbi hoyw gyfeillgar Cymru, sef Llewod Caerdydd, heno yn seremoni yn Llundain. Canmolwyd y Llewod gan panel y beirniaid am eu gwaith i herio stereoteipiau a chefnogi pobl hoyw ym myd chwaraeon.

Goresgynnodd Llewod Caerdydd yn wyneb cystadleuaeth arw – yn cynnwys Arsenal FC a Claire Balding  - i gipio’r Wobr blynyddol, a noddir gan Paddy Power.

Fel Enillwyr Cwpan Union Plate eleni gwnaeth y Llewod guro tîmau rygbi o ledled Ewrop. Maent yn croesawu dynion oll – yn ddi-ystyredig o gyfeiriadedd rhywiol – ac yn barod yn hyfforddi ar gyfer Cwpan Bingham 2014 ym mis Awst.

Dathlodd Gwobrau Stonewall, a gefnogwyd gan Gender Gap, cyfraniad eithriadol unigolion a sefydliadau tuag at cyfartaledd dros y flwyddyn gynt. Cydnabyddwyd categorïau eraill yn cynnwys Arwr y Flwyddyn, Darllediad y Flwyddyn a Newyddiadurwr y Flwyddyn.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, “Dyma newyddion rhyfeddol i dîm o ddynion ffantastig. Nid yn unig ydynt yn chwaraewyr go lew ond yn angerddol dros eu rygbi a thros sicrhau cynwysoldeb. Dengys ein ymchwil fod clybiau fel Llewod Caerdydd yn wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth pan fod 75 y cant o bobl hoyw yn clywed cellwair homoffobig yn rheolaidd, ac un ymhob wyth o bobl hoyw wedi profi camdriniaeth corfforol wrth cymryd rhan yn chwaraeon oherwydd eu bod yn hoyw.”

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk