‘Felly rydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn hoyw?’ – lansio canllaw sy’n ateb cwestiynau cyffredin rhieni

Arolwg yn dangos y byddai 81 y cant o bobl yn gyfforddus petai ganddyn nhw blentyn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol

Heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Stonewall Cymru yn lansio canllaw i rieni sy’n credu y gallai eu plentyn fod yn lesbiaidd, yn hoyw neu’n ddeurywiol. Mae Felly rydych chi'n meddwl bod eich plentyn yn hoyw? yn ateb cwestiynau cyffredin rhieni am gyfeiriadedd rhywiol, gan gynnwys ‘ai dim ond teimladau dros dro ydyn nhw?’, ‘wnes i rywbeth o’i le?’ ac ‘a fydd croeso i ni yn y capel?’.

Mae arolygon cwmni YouGov ar gyfer adroddiad Stonewall Cymru, Byw Gyda’n Gilydd, yn dangos y byddai 81 y cant o bobl Cymru yn gyfforddus erbyn hyn petai eu plentyn yn tyfu i fod yn oedolyn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol. Er hynny, mae dod allan yn dal i fod yn brofiad anodd i lawer o bobl ifanc hoyw ac i’w rhieni. Er bod digon o adnoddau ar gael erbyn heddiw i bobl hoyw sy’n penderfynu dod allan, does dim llawer o adnoddau ar gael i rieni. Bydd canllaw newydd Stonewall Cymru yn helpu rhieni i gefnogi’u plant heb boeni’n ddiangen am ‘effaith’ eu cyfeiriadedd rhywiol.

Meddai Swyddog Addysg Stonewall Cymru, Luke Young: ‘Mae llawer o rieni yn poeni beth mae bod yn hoyw yn ei olygu i’w perthynas gyda’u plant, ac mae ganddyn nhw bob math o gwestiynau, cwestiynau maen nhw’n ofni eu gofyn weithiau rhag ofn iddyn nhw ddweud rhywbeth o’i le. Mae Felly rydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn hoyw? yn rhoi cyngor syml a chalonnog i rieni, sy’n canolbwyntio ar y peth pwysicaf un – rhoi cariad a chefnogaeth i blant, beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol.’

Mae’r canllaw yma hefyd ar gael ar-lein yn Felly rydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn hoyw, neu mae modd ei archebu gan Wasanaeth Gwybodaeth Stonewall drwy ffonio 08000 50 20 20.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth