Bydd priodasau cyfartal yn dod yn ddeddf wrth i Arglwyddi ddweud ‘Gwnaf!’ 

Bil Priodasau (Cyplau o’r un Rhyw) yn pasio’r Trydydd Darlleniad
Disgwylir y cynhelir y priodasau cyntaf rhwng unigolion o’r un rhyw y gwanwyn nesaf

Bydd cyplau lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru a Lloegr yn gallu priodi y gwanwyn nesaf, wedi i Dŷ'r Arglwyddi gynnal Trydydd Darlleniad o’r Bil Priodasau (Cyplau o’r un Rhyw) yn gynharach.  Bydd y Bil nawr yn derbyn Cydsyniad Brenhinol ac yn dod yn ddeddf, yn amodol ar ystyried gwelliannau yn Nhŷ’r Cyffredin – manylyn technegol, gan fod y Bil wedi mynd drwy Dŷ'r Arglwyddi heb unrhyw welliannau o bwys.


Dywedodd Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White:  ‘Mae’n amhosibl cyfleu faint o lawenydd a ddaw i ddegau o filoedd o bobl hoyw a’u teuluoedd a’u ffrindiau yn sgil y cam hanesyddol hwn.  Mae hynt y Bil drwy’r Senedd yn dangos, o'r diwedd, bod y mwyafrif o wleidyddion yn y ddau Dŷ’n deall cefnogaeth y cyhoedd tuag at gydraddoldeb – er y mae hefyd wedi ein hatgoffa bod gan bobl hoyw wrthwynebwyr grymus o hyd.


‘Mae ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr a staff wedi gweithio’n ddiflino er mwyn priodasau cyfartal yng Nghymru a Lloegr ac mae ymgyrch Stonewall yr Alban yn parhau hefyd. Byddwn yn ailddyblu ein hymdrechion yn yr Alban er mwyn i bob unigolyn hoyw ym Mhrydain fwynhau cydraddoldeb llwyr cyn hir.’


Yn ystod datblygiad y Bil drwy’r Senedd, paratôdd staff a gwirfoddolwyr Stonewall filoedd o nodiadau briffio personol a nodiadau ar gyfer Aelodau Seneddol ac arglwyddi.  Cyflwynodd yr elusen dystiolaeth i Bwyllgor y Bil yn Nhŷ’r Cyffredin ac mae wedi bod yno ac wedi lobïo yn ystod pob cam o ddatblygiad y Bil.


I gael rhagor o fanylion am ymgyrch Stonewall Cymru ar gyfer priodasau cyfartal, ewch i  www.stonewallcymru.org.uk/priodasau


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk