Priodas gyfartal i wynebu pleidlais olaf hanesyddol yn Nhŷ’r Arglwyddi ddydd Llun

Bydd y Mesur Priodas (Cyplau o'r Un Rhyw) yn cwblhau’r Cyfnod Adrodd

Bydd y Mesur Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) nawr yn mynd yn ei flaen i’r Trydydd Darlleniad – y darlleniad olaf – yn Nhŷ’r Arglwyddi, ar ôl i’r Arglwyddi gefnogi’r cynigion yn ystod y Cyfnod Adrodd heno. Er gwaethaf ymdrechion gwrthwynebwyr priodas gyfartal i glymu gwelliannau ‘difetha’ i’r Mesur – gan gynnwys cymal ‘ap Adran 28’ a fyddai wedi ‘diogelu’ athrawon rhag ‘hyrwyddo’ priodas gyfartal – bydd y Mesur bellach yn wynebu’r Trydydd Darlleniad tyngedfennol ddydd Llun 15 Gorffennaf.


Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill: ‘Rydyn ni’n agos iawn at wneud hanes. Arwydd addawol o’r cynnydd sydd wedi bod yw’r ffaith bod arglwyddi o bob plaid a chroesfeincwyr wedi gwrthod gadael i welliant “ap Adran 28” yr Arglwydd Dear ac eraill fwrw’r Mesur oddi ar y cledrau. Mae gwaith caletaf Stonewall yn yr ymgyrch o’n blaenau ni yn ystod y pum diwrnod nesaf, wrth i ni wneud yr ymdrech fawr olaf i sicrhau priodas gyfartal.’


Bydd cefnogwyr Stonewall y tu allan i Dŷ’r Arglwyddi ar gyfer rali gyhoeddus i gefnogi priodas gyfartal wrth i’r arglwyddi drafod y Mesur, sef dydd Llun o dri o’r gloch ymlaen. Mae croeso i holl gefnogwyr priodas gyfartal ddod i’r rali.


Pasiodd y Mesur ei Ail Ddarlleniad yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 4 Mehefin, a hynny o 390 pleidlais i 148, mwyafrif o 242, gan oroesi cynnig marwol gan yr Arglwydd Dear – cyn Brif Gwnstabl Gorllewin y Midlands – a oedd wedi’i lunio er mwyn atal y Mesur.


Pasiodd y Mesur ei Drydydd Darlleniad yn Nhŷ’r Cyffredin gyda mwyafrif o 205 ar 21 Mai. Pasiodd Ail Ddarlleniad y Mesur yn Nhŷ’r Cyffredin ar 5 Chwefror, a hynny o 400 pleidlais i 175.


I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Stonewall i sicrhau priodas gyfartal, ewch i www.stonewallcymru.org.uk/priodas


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk