Priodas gyfartal yn goroesi ‘cynnig marwol’ yn y prawf cyntaf yn Nhŷ’r Arglwyddi

Arglwyddi yn pleidleisio 390-148 i achub y Mesur Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw)

Mae’r Arglwyddi wedi pleidleisio’n gadarn o blaid priodas gyfartal, yn dilyn ymgais ddadleuol gan yr Arglwydd Dear i sicrhau bod y Mesur Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) yn cael ei daflu allan. Cafodd ‘cynnig marwol’ yr Arglwydd Dear ei wrthod gan fwyafrif o 242 o arglwyddi. Mae’r Bil bellach yn mynd yn ei flaen i’r Cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ’r Arglwyddi.


Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill: ‘Rydyn ni wrth ein boddau. Roedden ni wedi disgwyl tipyn o her yn Nhŷ’r Arglwyddi, ac mae “cynnig marwol” yr Arglwydd Dear – rhywbeth nad yw’n cael ei ddefnyddio’n aml – yn dangos mor bell mae lleiafrif o arglwyddi yn fodlon mynd, yn anffodus, er mwyn gwrthod cydraddoldeb llawn i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol.’


‘Yn ystod y 24 awr diwethaf, mae gwrthwynebwyr cydraddoldeb yn Nhŷ’r Arglwyddi wedi cymharu perthnasau ymrwymedig a chariadlon gyda llosgach ac amlwreiciaeth. Mae’r 3.7 miliwn o bobl hoyw sy’n byw ym Mhrydain yn haeddu gwell na bod yn ddinasyddion eilradd yn eu gwlad eu hunain. Mae brwydr galed o’n blaenau a byddwn ni’n gweithio’n ddiflino bob dydd er mwyn sicrhau bod priodas gyfartal yn mynd drwy Dŷ’r Arglwyddi. Yn Stonewall, rydyn ni’n ymladd i ennill.’


Pasiodd y Bil Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) drwy’r Trydydd Darlleniad yn Nhŷ’r Cyffredin gyda mwyafrif o 205 ar 21 Mai. Yn gynharach, roedd Aelodau Seneddol wedi gwrthod gwelliant dinistrio – a hynny o 375 pleidlais i 70 – yn ystod Cyfnod Adrodd y Mesur ar 20 Mai. Pasiodd Ail Ddarlleniad y Mesur ar 5 Chwefror o 400 i 175 pleidlais, mwyafrif o 225.
I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Stonewall i sicrhau priodas gyfartal, ewch i www.stonewallcymru.org.uk/priodas


Diwedd

Ymholiadau: Ben Summerskill, Prif Weithredwr, drwy ffonio 07949 108798, neu Richard Lane, Swyddog Materion Allanol, drwy ffonio 020 7593 2828 neu 07525 359960.


Nodiadau

1. Dangosodd arolwg gan YouGov ar ran Stonewall (arolwg o 2,074 o oedolion) bod 71% yn cefnogi priodas gyfartal. Mae’r ffigur hwn yn codi i 82% o bobl o dan 50 oed.
2. Bydd y Mesur Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) nawr yn mynd i’r cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ’r Arglwyddi ddydd Llun 17 a dydd Mercher 19 Mehefin. Bydd Pwyllgor o’r Tŷ cyfan yn craffu ar y Mesur.
3. Stonewall yw’r elusen cydraddoldeb hoyw a sefydlwyd ym 1989.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk