Roedd Stonewall Cymru yn choeddi'r gyntaf o ddeg ffilm fer heddiw i nodi 10fed pen-blwydd yr elusen

Mae’r ffilmiau, sydd wedi cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth â Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Gwobr Iris, yn dangos pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn siarad am agweddau gwahanol ar fywydau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru heddiw.

Mae’r ffilm gyntaf yn ymwneud â bywyd gwaith pobl hoyw, ac mae’n cynnwys yr Uwch-arolygydd Liane Bartlett o Heddlu De Cymru. Yn ei fideo mae Liane yn siarad yn agored am fod yn hoyw yn y gwasanaeth heddlu, a sut mae pethau wedi newid er gwell dros y blynyddoedd.

Dros y misoedd nesaf bydd Stonewall Cymru yn cyhoeddi rhagor o’r straeon digidol hyn i ddathlu degawd o waith yr elusen mewn meysydd fel cymuned, oed, chwaraeon a theulu. Mae’r elusen yn gobeithio y bydd yr hanesion llafar difyr hyn yn ddefnyddiol i ysgolion, grwpiau ieuenctid a gweithleoedd ar gyfer siarad am bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a’u bywydau yng Nghymru.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: 'Ar ôl degawd o ddatblygiadau enfawr yng Nghymru, rydym yn falch o ddathlu rhan Stonewall Cymru yn y gwaith o wneud bywyd yn well i bobl hoyw yn y wlad hon. Mae bod yn hoyw yn effeithio ar gynifer o agweddau gwahanol ar ein bywydau, ac rydym yn gobeithio y bydd y straeon personol iawn hyn yn dangos cymaint rydym wedi’i gyflawni a faint sydd eto i’w wneud.

‘Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael gweithio gyda’r tîm talentog yn Iris, a gyda phob un o’r modelau rôl unigol hyn sydd wedi rhoi mor hael o’u hamser i adrodd eu stori. Rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn chwarae rhan bwysig wrth i ni edrych ymlaen at ein degawd nesaf yn helpu i sicrhau bod pob un o 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru yn gallu byw a gweithio yn rhydd rhag casineb, rhagfarn ac ofn.’

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Gwobr Iris “Mae Gwobr Iris yn ymwneud â dathlu rhagoriaeth mewn gwneud ffilmiau LHDT. Felly, roedd yr awydd i ddathlu penblwydd pwysig Stonewall Cymru trwy ddefnyddio ffilmiau byr yn naturiol iawn gan Iris! Rydym yn gobeithio gallu dod â'r casgliad o 10 ffilm byr at ei gilydd fel rhan o Gwyl Gwobr Iris 2013 ym mis Hydref. "

"Rwy’ wedi mwynhau perthynas agos â Stonewall Cymru dros y blynyddoedd ac rwy'n edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf."

Gallwch weld yr fideo yma: http://bit.ly/WVwbQA


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk