Tristwch Stonewall Cymru yn Sylwadau’r Ysgrifennydd Gwladol

Sylw anwybodus sy’n tanseilio teuluoedd a phlant.

Mynegodd Stonewall Cymru dristwch mawr heddiw yn dilyn sylwadau Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar raglen ITV Wales 'Face to Face’ neithiwr.  Pan ofynnwyd pam ei fod wedi pleidleisio yn erbyn Mesur Priodas (Cyplau o'r un rhyw) ar 5 Chwefror dywedodd: 'Yr wyf yn ystyried priodas fel sefydliad sydd wedi datblygu dros ganrifoedd lawer ar gyfer darparu amgylchedd cynnes a diogel am fagu plant, mae'n glir nad yw hyn yn rywbeth allai dau bartner o'r un rhyw yn ei wneud. '


Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: 'Rydym ni'n drist y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol Cymru wneud sylw mor sarhaus ac anghywir.  Mae yna nifer o wahanol fathau o deulu yng Nghymru heddiw, gan gynnwys lawer o gyplau o'r un rhyw sy’n magu plant.  Mae'n tanseilio’n fawr teuluoedd a phlant pan fyddant yn clywed y math hwn o sylw anwybodus.  Yn ffodus, ymchwil YouGov diweddar ar gyfer Stonewall Cymru yn dangos bod barn yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwbl groes i farn y mwyarfrif yng Nghymru a ledled Prydain Fawr.'


Holwyd dros 1,000 o bobl yng Nghymru ar gyfer Adroddiad Byw Gyda’n Gilydd Stonewall Cymru, dyma’rarolwg cyntaf o’i fath i holi barn pobl Cymru yn benodol ar gydraddoldeb i bobl hoyw a chynhaliwyd gan YouGov ymhlith dros 1,000 o oedolion yn byw yng Nghymru.  Mae mwy na phedwar ymhob pump o bobl (83 y cant) yn credu bod angen mynd i’r afael a rhagfarn yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol lle mae’n bodoli yn eu barn nhw.  Mae tri ymhob pump o bobl (62 y cant) yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth SanSteffan i ymestyn yr enw a’r ffurf gyfreithiol ar briodas sifil i gyplau o’r un rhyw.  Mae mwy na phedwar ymhob pump o bobl (85 y cant) yn credu y dylai pobllesbiaidd, hoyw a deurywiol gallu bod yn agored ynghylch eu cyfeiriadedd rhywiol, o dan unrhyw amgylchiadau.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk