5 February 2013

Bil Priodas i Gyplau o’r un Rhyw yn gwibio drwy Dŷ’r Cyffredin

Pasiwyd ‘cam hanesyddol gwirioneddol’ gyda 400 o bleidleisiau o blaid a 175 yn erbyn

Funudau yn ôl, pleidleisiodd mwyafrif o 225 o Aelodau Seneddol o blaid y Bil Priodasau (Cyplau o’r un Rhyw) newydd. Bydd y Bil yn ymestyn ffurf gyfreithiol priodas i lesbiaid, hoywon a phobl ddeurywiol ac yn caniatáu i enwadau crefyddol ddathlu priodasau o’r fath pe baent yn dymuno.

Meddai Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill said: ‘Mae hwn yn gam hanesyddol gwirioneddol, y darn olaf o’r jig-so deddfwriaethol sy’n sicrhau cydraddoldeb i bobl hoyw ym Mhrydain. Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o Aelodau Seneddol wedi dangos bod eu bysedd ar bỳls Prydain yr 21ain ganrif.

‘Fel ag erioed, rydyn ni’n disgwyl brwydr anodd yn Nhŷ’r Arglwyddi. Yn ffodus iawn, bydd y mwyafrif yn Nhŷ’r Cyffredin heno – sy’n llawer uwch na'r hyn a welir ym musnes arferol y Llywodraeth – yn ei gwneud hi’n anodd iawn i'r arglwyddi awgrymu y dylid gwrthod y Bil.

‘Mae’r rhan fwyaf o bobl ym Mhrydain yn cefnogi priodasau cyfartal, ac fe fyddan nhw’n falch ein bod ni bellach gam yn nes at hynny. Rydyn ni’n ddiolchgar i’r miloedd o gefnogwyr Stonewall, nifer ohonyn nhw’n strêt, sydd wedi chwarae rhan mor bwysig drwy gysylltu â’u Haelodau Seneddol i gefnogi.

Roedd arolwg YouGov ar gyfer Stonewall yn dangos bod 71% yn cefnogi priodasau cyfartal. Mae’r ffigur hwn yn codi i 82% ymhlith pobl o dan 50.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk