‘Os gwyddoch am unrhyw reswm, rhaid i chwi ei fynegi yn awr.’

Mae Stonewall yn annog cefnogwyr i gysylltu ag Aelodau Seneddol heddiw

Wrth i’r Llywodraeth gyhoeddi'r Bil Priodasau (Cyplau o'r un Rhyw) o’r diwedd, i gyflwyno priodasau cyfartal, mae Stonewall wedi annog cefnogwyr yng Nghymru a Lloegr i ysgrifennu at eu Haelodau Seneddol yn galw arnynt i gefnogi’r mesur pan fydd yn cael ei drafod ar 5 Chwefror. Canfu arolwg gan Ipsos Mori ym mis Rhagfyr fod 73 y cant o bobl ym Mhrydain yn cefnogi priodasau cyfartal, ond mae Stonewall wedi rhybuddio cefnogwyr yn erbyn cael agwedd hunanfodlon, ac wedi annog pobl strêt i ymuno yn yr ymgyrch dros gydraddoldeb hefyd.


Roedd canlyniadau arolwg YouGov ar gyfer adroddiad Byw Gyda’n Gilydd Stonewall y llynedd hefyd yn dangos bod y mwyafrif helaeth o bobl ym Mhrydain yn cefnogi priodasau cyfartal, gan gynnwys tri o bob pump o bobl â ffydd a dros 80 y cant o bobl o dan 50 oed. Mae gwefan ymgyrch Stonewall yn www.stonewallcymru.org.uk/priodasau yn darparu amrywiaeth o adnoddau i gefnogwyr i’w helpu i ymgyrchu dros gydraddoldeb.


Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall, Ben Summerskill:  ‘Yn anffodus, mae’r nifer fechan o bobl sy’n erbyn priodasau cyfartal yn defnyddio celwyddau a sïon hyll i ddadlau yn erbyn hynny. Ni ddylai’r rhai sy’n cefnogi’r mesur syml hwn adael i’r lleiafrif croch atal cydraddoldeb. Rhaid i bobl ysgrifennu at eu Haelodau Seneddol, anfon neges trydar neu e-bost atynt neu eu ffonio i ofyn am eu cefnogaeth cyn dadl Ail Ddarlleniad y Bil ar 5 Chwefror.


‘Rydyn ni angen i bobl strêt sydd â ffrindiau neu berthnasau sy’n lesbiaid neu’n hoywon sefyll dros eu hawliau hefyd. Mae cydraddoldeb o fudd i bawb, a dyna pam ein bod ni’n gofyn i bawb sy’n cefnogi’r bil annog eu Haelodau Seneddol i bleidleisio o’i blaid.  Neges syml sydd gennym. ‘Os gwyddoch am unrhyw reswm, rhaid i chwi ei fynegi yn awr.’
diwedd

Ymholiadau: Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, 029 2323 7744 / 07779 359 704


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk