Stonewall Cymru yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth San Steffan ar briodas gyfartal

Yn dilyn ymgyrch hir gan Stonewall, cyhoeddodd y Gweinidog Cydraddoldeb Maria Miller unwaith eto y byddai’r llywodraeth yn deddfu i ganiatáu priodas gyfartal, a’r posibilrwydd o optio i mewn ar gyfer sefydliadau crefyddol sydd am gynnig seremonïau priodas i gyplau o’r un rhyw.

Dywedodd Andrew White: ‘Rydyn ni’n falch iawn o glywed datganiad llywodraeth San Steffan heddiw. Mae ein croeso i’r addewid y bydd yn deddfu i ganiatáu priodas gyfartal yr un mor gynnes heddiw ag yr oedd ein croeso ar y tri achlysur blaenorol y mae’r llywodraeth wedi gwneud y datganiad.

Rydyn ni’n arbennig o falch bod gweinidogion wedi cael eu darbwyllo i ymestyn eu cynigion blaenorol er mwyn caniatáu priodasau rhwng cyplau o’r un rhyw ar gyfer yr enwadau crefyddol hynny sy’n dymuno eu cynnal. Mae hwn yn fater pwysig o ryddid crefyddol.

Er ein bod yn parchu safbwynt y rhai sy’n gwrthwynebu cynlluniau’r llywodraeth, rydyn ni’n dal i ddweud mai’r cyngor gorau iddyn nhw yw hyn: os nad ydych chi am gael priodas gyda rhywun o’r un rhyw, gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n priodi rhywun o’r un rhyw.’


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk