7 Mehefin 2012

Diolch, Dad!

Charlie Condou yn ymuno Stonewall Cymru ar gyfer cystadleuaeth i ddathlu dadolaeth

Seren Coronation Street a dad i ddau o Charlie Condou wedi ymuno Stonewall Cymru i lansio cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol i ddathlu Sul y Tadau. Mae cystadleuaeth 'Diolch, Dad!' yn lansio heddiw, ac yn gofyn i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a'u tadau i rannu straeon positif am dadolaeth.  Mae'r gystadleuaeth yn cau ar Sul y Tadau, 17 Mehefin, pan fydd un stori yn ennill tocynnau VIP Gwyl Ffilm Rhyngwladol Iris 2012.
 
Rhaid i'r ceisiadau gael eu gwneud ar YouTube, Facebook neu Twitter, gan ddefnyddio'r hashtag  #DiolchDad.  Mae rheolau'r gystadleuaeth ar wefan Stonewall. O heddiw ymlaen tan 16 Mehefin, bydd un storibob dydd yn ennill crys T 'Mae rhai pobl yn hoyw.Deliwch a'r peth!’. Ar Sul y Tadau bydd Charlie Condou a Chyfarwyddwr Stonewall Cymru Andrew White yn dewis yr enillydd.
 
Meddai Charlie Condou: 'Tan yn ddiweddar byddai llawer o ddynion hoyw wedi tyfu i fyny yn meddwl nad oedd tadolaeth yn rhywbeth roeddent yn mynd i gael profiad ohoni. Fel tad i ddau o blant ifanc, rwy’n gwybod bod magu plant yn fagu plant, ta beth yw’ch rhywioldeb. Rwyf wrth fy modd bod yn dad, ac rwy'n hynod ddiolchgar nad oes rhaid i neb deimlo heddiw bod y drws i fywyd teuluol ar gau iddynt. '
 
Dywedodd Andrew White: 'rhieni cefnogol yn rhoi i bobl ifanc y cychwyn gorau mewn bywyd. Dyna pam mae Stonewall wedi ymgyrchu'n mor galed i wneud yn siwr bod mamau a thadau yn cael gwir urddas a pharch beth bynnag yw eu cyfeiriadedd rhywiol. '
 
Mae Canllaw i Dadau Hoyw Stonewall yn darparu cyngor ymarferol ar gyfer cyplau hoyw sydd am fagu plant.  Mae'r elusen yn bwriadu lansio ymgyrch i ddathlu famau cyn Sul y Mamau y flwyddyn nesaf.

Ymholiadau Cymraeg Andrew White ar 029 2023 7744.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk