31 Mai 2012

Ymdrech olaf ar gyfer priodas gyfartal

  • Stonewall Cymru yn lansio ymdrech olaf i gefnogwyr ddweud 'Gwnaf’ i briodas

  • Dim ond pythefnos ar ôl ar gyfer ymatebion i ymgynghoriad y llywodraeth

Wrth i ymgynghoriad y llywodraeth ar briodas gyfartal mynd mewn i’w bythefnos olaf, mae, Stonewall Cymru wedi galw ar bawb sy'n cefnogi cydraddoldeb i leisio'u barn. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 14 Mehefin, ac mae'n cael ei gwrthwynebu'n gryf gan grwpiau gwrth-hoyw.
 
Mae'r llywodraeth wedi addo cyflwyno priodas gyfartal erbyn 2015. Nid yw'r cynnig wedi ei gynnwys yn Araith y Frenhines yn ddiweddar, ond mae Stonewall yn lobïo’r llywodraeth i fwrw ymlaen â gweithredu ei addewid yn ystod y 12 mis nesaf ta beth.
 
Dywedodd Cyfarwyddwr Stonewall Cymru Andrew White: 'gwrthwynebwyr i’r cynnig cymedrol hwn wedi cymharu perthynas o'r un rhyw i fwystfileiddiwch, cam-drin plant a amlwreiciaeth. Mae'r math hwnnw o fitriol yngolygu ei bod yn hanfodol bod pob un unigolyn sy'n cefnogi cydraddoldeb yn lleisio ei barn / ei farn.
 
'Mae miloedd o bobl ragfarnllyd yn gwneud popeth a allant i ddinistrio’r cam olaf tuag at gydraddoldeb llawn ar gyfer 3.3 miliwn o bobl hoyw yng Nghymru a Lloegr. Os ydych yn cefnogi priodas cyfartal, nid yw'n ddigon i siarad neu trydar am y peth yn unig. Mae’n cymryd llai na phum munud i ymateb i’r ymgynghoriad, ond gallai wella bywydau miliynau o bobl am byth. '

Stonewall Cymru wedi cyhoeddi canllaw syml i gwblhau'r ymgynghoriad y llywodraeth ar www.stonewallcymru.org.uk/priodasau, sy'n cynnwys dolen i'r ymgynghoriad a manylion ymateb Stonewall.  Mae'r elusen hefyd wedi creu baneri Facebook a lluniau phroffil y gall pobl ei ddefnyddio i annog eu ffrindiau a'u teulu i gwblhau'r ymgynghoriad.

 

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk