Ymateb Stonewall i Araith y Frenhines

Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall Ben Summerskill: 'Rydym yn siomedig nad yw’r mesur cymedrol hwn wedi cael ei gynnwys yn Araith y Frenhines.
Hyderwn na fydd ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i bobl hoyw yn mynd i droi i mewn i fater "ffioedd dysgu", a gyhoeddwyd gyda llawer o hwpla yng nghyfnod cyn etholiad pwysig ac yna eu ollwng. Bydd Stonewall brwydro ymlaen i wthio ddwy blaid y clymblaid i gyflawni eu haddewid i weithredu'r mesur hwn erbyn 2015. '


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk