Stonewall Cymru yn croesawu rhybudd Llywodraeth Cymru i Wasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig

Mae’r Gweinidog dros Addysg yng Nghymru, Leighton Andrews, wedi atgoffa Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig o’i gyfrifoldeb i gyflwyno safbwyntiau cytbwys i’w ddisgyblion. Daw’r llythyr yn dilyn ymchwiliad ar ôl i’r Gwasanaeth ysgrifennu at ei ysgolion yn gwahodd disgyblion mor ifanc â 12 i lofnodi deiseb yn gwrthwynebu priodasau cyfartal. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, Andrew White: ‘Rydyn ni’n falch bod Llywodraeth Cymru’n gwbl glir na ddylai ysgolion hyrwyddo barn wleidyddol bleidiol, mae’n ddychrynllyd y byddai unrhyw ysgol yn bychanu disgyblion hoyw drwy hybu ymgyrchoedd cynhennus gan grwpiau gwrth hoyw.’


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk