Stonewall Cymru yn croesawu Ymchwiliad Llywodraeth

Gweinidog Addysg yn lansio ymchwiliad ar ol i Wasanaeth Addysg Gatholig annog ysgolion i genfogi ddeiseb yn erbyn priodasau cyfartal.

Cadarnhaodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, neithiwr y byddai'n lansio ymchwiliad ar ôl i'r Gwasanaeth Addysg Gatholig ysgrifennu at ei ysgolion yn eu hannog i gefnogi deiseb ar-lein yn erbyn priodas gyfartal.

"Rydym yn falch bod y Gweinidog wedi cymryd camau o'r fath mor gyflym ar fater diogelu plant posib" meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru "os mae unrhyw ysgol yng Nghymru wedi bod yn ymwneud â hyrwyddo hyn byddai'n methu’n llwyr yn ei dyletswyddau gofal. Ni ddylai unrhyw ysgol, ynte ysgol ffydd a’i beidiol, fod yn rhan yn y fath fater gwleidyddol byw, yn enwedig mewn ffordd sy'n israddio disgyblion hoyw. "

I ddysgu mwy am ymgynghoriad y Llywodraeth ar briodas gyfartal, sut i ymateb, ac i weld ymateb Stonewall, cliciwch yma. 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk