Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ymuno â rhaglen i hyrwyddo cydraddoldeb hoyw

 

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw’r sefydliad chwaraeon diweddaraf yng Nghymru i ymuno â rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall sy’n hyrwyddo ac yn datblygu ymarfer da i gyflogwyr. Mae’r rhaglen – sy’n cael ei rhedeg gan yr elusen cydraddoldeb hoyw – yn hyrwyddo amgylchedd gwaith da i bob gweithiwr cyfredol a phob darpar weithiwr ac yn ymrwymo aelodau i sicrhau bod y rheini sy'n lesbiaidd, yn hoyw ac yn ddeurywiol yn cael eu trin yn gyfartal.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ymuno â Chwaraeon Cymru ar y rhaglen, sydd nawr yn ymgysylltu â dros 5.5 miliwn o weithwyr o 600 o sefydliadau, gan gynnwys 300,000 o bobl yn gweithio i’r 100 o Hyrwyddwyr Amrywiaeth sydd â staff yng Nghymru.

“Yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, rydym yn ceisio hybu amgylchedd lle caiff pob unigolyn, beth bynnag yw ei gefndir neu ei chefndir, gyfle teg er mwyn cyflawni ei botensial neu ei photensial” medd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

“Drwy strategaeth addysg gadarnhaol, rydym yn hyderus y byddwn yn parhau i symud ymlaen. O’r herwydd, rydym wrth ein bodd ein bod yn rhan o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Stonewall Cymru i hybu cyfle cyfartal yn weithredol i bob unigolyn lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy’n ymwneud â phêl-droed yng Nghymru.”


Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘Drwy ymuno â’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cydnabod bod pobl yn gwneud yn well pan fydd modd iddyn nhw fod yn nhw eu hunain. Mae ein haelodau yn gyflogwyr blaengar yn yr unfed ganrif ar hugain sydd eisiau recriwtio, cydnabod a chefnogi’r staff gorau ni waeth beth yw eu cefndir.

‘Mae ein hymchwil wedi dangos bod homoffobia yn broblem go iawn mewn pêl-droed. Mae hwn yn gam gwych ymlaen ac yn arwydd o’r math o arweinyddiaeth rydym yn gobeithio gweld mwy ohono yn chwaraeon Cymru.  Edrychwn ymlaen at weithio gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru i fynd i’r afael â homoffobia a sicrhau bod y gêm wych yn un sy'n dathlu amrywiaeth ei chefnogwyr a'i chwaraewyr.

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk