Stonewall Cymru yn croesawu agor yr ymgynghoriad briodas cyfartal

Heddiw, mae Stonewall Cymru yn roi croeso cynnes i lansiad ymgynghoriad ffurfiol Llywodraeth y DU ar ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i gyplau o'r un rhyw.


Dywedodd Prif Weithredwr Stonewall Ben Summerskill: 'Rydym yn falch iawn bod yr ymgynghoriad hwn o'r diwedd yn cychwyn.  Fel mae Mesur Priodas drafft yn dangos, nid oes angen cymryd llawer o amser seneddol ar y camau angenrheidiol i ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i gyplau o'r un rhyw. Rydym yn edrych ymlaen at y mesur pwysig hwn yn cael eu gynnwys yn Araith y Frenhines ar Fai 9 a chael ei weithredu cyn gynted â phosibl. '

I ddysgu mwy am ymgynghoriad y Llywodraeth ar briodas gyfartal, sut i ymateb, ac i weld ymateb Stonewall, cliciwch yma.

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk