Stonewall yn croesawu dedfrydau ar gyfer eithafwyr mewn achos anogaeth casineb


 
Dyfarnwyd tri dyn yn euog ym mis Ionawr o ddosbarthu taflenni sy’n crybwyll ffyrdd treisgar i ladd pobl hoyw
 
 


 
Croesawodd Stonewall heddiw dedfrydau ar gyfer tri eithafwyr a dyfarnwyd yn euog ym mis Ionawr ar gyfer annogaeth casineb ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Heddiw roedd Ihjaz Ali ddedfrydu i ddwy flynedd yn y carchar, tra roedd Kabir Ahmed a Razwan Javed ddau ddedfrydu i 15 mis.

 
Dywedodd Ben Summerskill, Prif Weithredwr Stonewall,: 'bydd pobl hoyw yn Derby - a'u ffrindiau a'u teuluoedd - yn teimlo'n falch o weld yr eithafwyr yma yn cael eu cadw i ffwrdd o’r gymuned y maent wedi creu ofn mawr arni gyda'u taflenni ddwfn sarhaus a bygythiol. Mae'r achos llawn hwn yn cyfiawnhau brwydr hir Stonewall i sicrhau amddiffyniad cyfreithiol penodol ar gyfer pobl hoyw rhag annogaeth casineb. '
 
Arweinodd Stonewall ar lobïo i sicrhau gwelliannau i deddf Gyfiawnder Troseddol a Mewnfudo 2008 a oedd yn ymestyn amddiffyniadau presennol rhag annogaeth casineb ar sail hil neu grefydd â chyfeiriadedd rhywiol. Mae'r diwygiadau perthnasol yn Adran 76 ac Atodlen 16 o Ddeddf, a Rhan 3A o Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986.
 
 
yn dod i ben
 
Ymholiadau: Andy Wasley, Rheolwr y Cyfryngau, ar 020 7593 3469 neu 07813 886 189.

 

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth