Stonewall Cymru yn croesawu penderfyniad
i gadarnhau dyfarniad gwrth-wahaniaethu allweddol


 
Perchnogion gwesty yng Nghernyw yn euog o gamwahaniaethu anghyfreithlon
 


Croesawodd Stonewall Cymru heddiw, penderfyniad gan y Llys Apêl i gadarnhau dyfarniad camwahaniaethu allweddol o blaid cwpl cafodd eu gwrthod ystafell gan perchnogion gwesty yng Nghernyw.
 
Troiodd partneriaid Sifil Martyn Neuadd a Steven Preddy i ffwrdd o Westy'r Chymorvah ger Penzance yn 2010 gan berchnogion Hazelmary a Peter Bull. Ym mis Ionawr 2011 dyfarnodd barnwr yn Llys Sirol Bryste bod ymddygiad y Bulls yn gyfystyr â chamwahaniaethu uniongyrchol, a dyfarnwyd cyfanswm o £ 3,600 iawndal i Mr Hall a Mr Preddy.
 
Dywedodd Ben Summerskill, Prifweithredwr Stonewall: 'Rydym wrth ein bodd bod y Llys wedi cadarnhau’r dyfarniad.  Mae penderfyniad y Llys yn cyfiawnhau’r lobïo galed gan Stonewall i'w gwneud yn anghyfreithlon i wadu nwyddau neu wasanaethau i rywun dim ond oherwydd eu bod yn digwydd bod yn hoyw.  Mae hynny'n amlwg yn cynnwys ystafelloedd gwesty ar gyfer y llawer o bobl hoyw sy’n cymryd gwyliau, a all ond fod yn beth da mewn blwyddyn y Jiwbilî.  Rwy'n gobeithio y bydd Mr a Mrs Bull bellach yn teimlo'n hapus i fynd adref i wneud gwaith da Duw wrth i’r Pasg nesau, yn hytrach na mynd ar drywydd ddiflino cwpl hapus drwy'r llysoedd. '
 
Arweinodd Stonewall ar lobïo i sicrhau y Rheoliadau Cyfeiriadedd Rhywiol 2007 (sydd wedi cwmpasu erbyn hyn yn Ndeddf Cydraddoldeb 2010) a wnaeth camwahaniaethu yn erbyn pobl hoyw wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a masnachol yn anghyfreithlon.
 
  
Ymholiadau: Andy Wasley, Rheolwr y Cyfryngau, ar 020 7593 3469 neu 07813 886,189.  
 

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk