Stonewall yn cwhilio am Ymddiriedolwyr newydd

Cyhoeddodd Stonewall Heddiw, y bydd yn recriwtio nifer o ymddiriedolwyr newydd cyn hir.

Gofynnir yn arbennig diddordeb gan ymgeiswyr sydd â phrofiad uwch mewn cyfathrebu, cyllid ac archwilio, y gyfraith, polisi cymdeithasol ac addysg.  Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais ewch i www.saxbam.com / swyddi gan ddefnyddio cyfeirio UAAHA.


Bydd David Isaac a Liz Grant, y Cadeirydd presennol a Dirprwy Gadeirydd, y ddau yn cwblhau eu cyfnodau yn 2012 a bydd y broses recriwtio yn ystyried yr olyniaeth i'r swyddi hyn hefyd.


Yn unol ag arfer da elusennol, dechreuoddStonewall y recriwtio agored o ymddiriedolwyr yn 2005. Penodwyd ymddiriedolwyr newydd ddiwethaf ym mis Ionawr 2009.


Nodiadau
1. Y dyddiad cau yw hanner dydd ar ddydd Mawrth 8 Tachwedd.
2. Cafodd  David Isaac ei wneud yn CBE yn Anrhydeddau Penblwydd 2011 mewn cydnabyddiaeth am ei wasanaeth fel Cadeirydd Stonewall ers 2003

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk