POBL HOYW I GAEL ‘DWEUD EU DWEUD’ LEDLED CYMRU

PRESS RELEASE

POBL HOYW I GAEL ‘DWEUD EU DWEUD’ LEDLED CYMRU
Mae Stonewall Cymru, elusen flaenllaw Cymru ar gyfer Lesbiaid, Hoywon a Phobl Ddeurywiol, yn rhoi’r cyfle i lesbiaid, hoywon a phobl ddeurywiol ‘Ddweud eu Dweud’ am eu profiadau o ran Diogelwch yn y Gymuned, Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Thai yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru.
Gofynnir i gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus adrodd yn ôl ar ganlyniadau ynghylch sut maent wedi datblygu mewn ymateb i anghenion lesbiaid, hoywon a phobl ddeurywiol. Cynhelir y digwyddiadau hyn gan Gymorth i Ddioddefwyr, sef un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru, a’r prosiect ‘Dydy Trosedd ddim yn Ddigri’, ar 24ain Hydref yn Llandrindod, ar 26ain Hydref yn Wrecsam ac ar 11eg Tachwedd yng Nghasnewydd.
Mae Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, yn dweud “y bydd nifer o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru wedi cael profiadau gwahanol iawn o wasanaethau cyhoeddus, ddim bob amser yn gadarnhaol. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i bobl sicrhau y caiff eu lleisiau eu clywed yn uniongyrchol, ac i ddarparwyr gwasanaethau adrodd yn ôl i lesbiaid, hoywon a phobl ddeurywiol leol am eu gwaith.
“Rydyn ni’n falch o allu cynnig y cyfle hwn, ac wir yn edrych ymlaen at glywed yr hyn sydd gan bobl i’w ddweud”, ychwanegodd.
Os hoffech chi gael dweud eich dweud a bod yn rhan o’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â ni:-

Cliciwch yma i gofrestru am ragor o wybodaeth
E-bost: cymru@stonewallcymru.org.uk 
Ffôn: 02920 237744.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk