POBL HOYW YN CAEL ‘DWEUD EU DWEUD’ YNG NGHAERFYRDDIN

Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau tebyg y llynedd, bydd Stonewall Cymru, prif elusen Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol Cymru yn cynnig cyfle i bobl LHD i ‘ddweud eu dweud’ am eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, diogelwch cymunedol a thai.
 
Eleni, gofynnir i gynrychiolwyr o wasanaethau cyhoeddus adrodd yn ôl ar  ganlyniadau o ran sut maent wedi datblygu fel ymateb i anghenion pobl LHD.  Bydd pedwar diwyddiad yn digwyd ar draws Cymru, a chynhelir y cyntaf ar Fehefin 14eg gan Hywrddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru.  Gwasanaeth Tan ac Achub Caniolbarth a Gorllewin Cymru .
 
Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: “mae gan lawer o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol profiad gwahanol iawn o wasanaethau cyhoeddus, dim bob tro’n bositif.  Mae’r digwyddiadau yma’n gyfle i bobl lleisio’i pryderon yn uniongyrchol ac i ddarparwyr gwasanaethau adrodd yn nol i bobl LHD lleol ar eu gwaith.”
 
Ychwanegodd “dyn ni’n hynod o falch i allu cynnig y cyfle ‘ma, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed beth sydd gan bobl i ddweud”

I gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth, Cliciwch yma 
E-bostiwch: cymru@stonewallcymru.org.uk 
Neu ffoniwch 02920 237744.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk