Arolwg mwyaf erioed o iechyd dynion hoyw a deurywiol yn agor.

Stonewall Cymru yn gwahodd dynion hoyw a deurywiol i godi llais.

Mae Stonewall Cymru wedi lansio’r hyn a fydd yn arolwg mwyaf erioed o iechyd dynion hoyw a deurywiol. www.stonewallcymru.org.uk/arolwgiechyd 

Bydd yr arolwg yn cwmpasu ystod o faterion yn cynnwys iechyd meddwl, diet a ffitrwydd cyffredinol, cyflyrau iechyd tymor hir a salwch megis clefyd y galon a chanser, a phrofiadau o ddefnyddio gwasanaethau iechyd.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘Rydym yn gwybod cryn dipyn am iechyd rhywiol dynion hoyw a deurywiol, ond ychydig iawn, iawn a wyddom am eu hanghenion iechyd ehangach. Dyma gyfle i ddynion hoyw a deurywiol godi llais, gan gyfrannu at yr arolwg iechyd mwyaf  erioed o’i fath.’ 

Mae’r ymchwil yn dilyn astudiaeth arloesol Stonewall Cymru i anghenion iechyd menywod lesbiaidd a deurywiol, Presgripsiwn am Newid, a holodd dros 6,000 o fenywod.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk