Stonewall Cymru yn annog pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol
i ymgysylltu ag etholiadau’r Cynulliad

Dydd Mawrth 19 Ebrill, am 6pm mae Stonewall Cymru yn cynnal Hysting ar gyfer etholiad Cynulliad Cymru, yn canolbwyntio ar faterion cyfeiriadedd rhywiol yng Nghymru. Cynhelir yr Hystings gan Enfys, Rhwydwaith Staff LHDT Prifysgol Caerdydd yn yr adeilad Optometreg. Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ofyn beth fydd y prif bleidiau gwleidyddol yn gwneud drostynt yn ystod tymor nesaf y Cynulliad.

Vaughan Roderick, y blogiwr a’r cyflwynydd gwleidyddol gyda BBC Cymru fydd yn cadeirio’r drafodaeth drawsbleidiol, gyda chynrychiolwyr o’r pleidiau Ceidwadol, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yn canolbwyntio ar y ffordd y bydd eu polisïau ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad yn effeithio ar bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru “Gyda phobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn fwy na 6% o’r etholwyr yng Nghymru, a materion fel bwlio homoffobaidd yn endemig yn ysgolion Cymru, mae etholiadau’r Cynulliad yn gyfle pwysig i sicrhau fod materion cyfeiriadedd rhywiol yn cael eu cynnwys ym mholisïau’r Cynulliad.”

Ychwanegodd “Mae bron i ddwy ran o dair o bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dioddef bwlio homoffobaidd yn ein hysgolion ac eto mae dwy ran o dair o staff ysgol uwchradd  yn methu ag ymateb yn gyson i fwlio o’r fath. Mae’n hanfodol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ledled Cymru gael y cyfle i holi beth fyddai ymgeiswyr yn ei wneud i sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys a’u cefnogi yn y cartref, yr ysgol a’r gwaith.”

Bydd yr hystings yn rhoi cyfle i etholwyr glywed sut mae bob plaid wedi ymateb i faniffesto etholiad Stonewall Cymru ym maes addysg, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus, troseddau casineb a chynrychiolaeth.

Meddai Karen Cooke, Cyd-Gadeirydd Enfys “Rydym yn falch o gefnogi Stonewall Cymru gyda’r digwyddiad hwn, ac yn croesawu pawb i’r Brifysgol. Gobeithio y byddant yn mwynhau’r noson.”


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk