Carreg filltir o Ddeddfwriaeth Gymreig ar gyfer
cydraddoldeb Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol

Mae Stonewall Cymru heddiw yn croesawu penderfyniad Cynulliad Cymru i basio deddfwriaeth bwysig Dyletswyddau Sector Gyhoeddus Penodol i Gymru dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru “Bydd y dyletswyddau newydd hyn yn gwneud gwahaniaeth i’r miloedd o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ledled Cymru.”

“Mae’r ffaith fod y Dyletswyddau wedi’u pasio’n unfrydol yn anfon neges gadarnhaol iawn, fod Cymru yn deall cydraddoldeb ac yn ei gymryd o ddifrif!”

“Rydym yn falch iawn fod Cynulliad Cymru wedi ymateb mor gadarnhaol i’r holl bobl yn y digwyddiadau Dweud Eich Dweud Stonewall Cymru a ddywedodd eu bod eisiau’r ‘hawl i gael eu cyfrif.’”


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk