Stonewall Cymru yn croesawu addewid San Steffan ar 'welliant Alli'

Siom at 'cynnydd araf' ar ymestyn briodas i bobl hoyw

Stonewall Cymru yn roi croeso cynnes heddiw i'r cadarnhad y bydd Llywodraeth San Steffan yn gweithredu'r 'gwelliant Alli' a fydd yn caniatáu i'r dathliad o partneriaethau sifil mewn adeiladau crefyddol am y tro cyntaf.Cafodd y gwelliant trawsbleidiol i'r Ddeddf Cydraddoldeb ei gefnogi yn Nhŷ'r Arglwyddi gyda mwyafrif o 74 y llynedd. 'Mae hwn yn gam pwysig o ran rhyddid crefyddol ac rydym yn falch bod y llywodraeth clymblaid yn San Steffan wedi ymrwymo i weithredu'r mesur hwn ar gyfer y rhai enwadau sydd am ddathlu partneriaethau sifil,' meddai Cyfarwyddwr Stonewall Cymru Andrew White.

Bydd y Llywodraeth yn awr yn ymgynghori ar y trefniadau ymarferol ar gyfer y rhai enwadau - gan gynnwys y Crynwyr, Iddewiaeth Rhyddfrydol, a'r Eglwys Undodaidd - sydd wedi dweud eu bod yn dymuno dathlu bartneriaethau sifil ar eu safleoedd.

Mynegwyd siom gan Stonewall Cymru nid yw Llywodraeth San Steffan yn cychwyn ar yr nidymgynghoriad eto ar estyn briodas i bobl hoyw.'Stonewall Cymru yn cefnogi ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i gyplau o'r un rhyw,' meddai Andrew White.'Bydd rhai yn dadlau y bydd hyn yn tanseilio natur 'priodas'.Rwy'n credu eu bod nhw'n tanbrisio pobl heterorywiol sengl.  Does ddim tystiolaeth, pe fyddai priodas ar gael i bobl hoyw, fasai dim un person heterorywiol yn dewis priodi rhywun o'r un rhyw, naill ai drwy fwriad na thrwy ddamwain.'

'Rydym yn siomedig iawn bod cynnydd yn hyn o beth mor boenus o araf. Gweinidog Cydraddoldebau Lynne Featherstone wedi dweud yn benodol y byddai hi yn ymgynghori ar gynigion y mae'r llywodraeth yn bwriadu eu rhoi ar waith yn ystod oes y senedd. Os yw hynny i ddigwydd erbyn 2015, yna dylai'r ymgynghori cychwyn nawr. '

Nodiadau

1) Mae'r diwygiad Arglwydd Alli at y Mesur Cydraddoldeb, i ganiatáu partneriaethau sifil mewn adeiladau crefyddol, pasiwyd Mawrth 2010 gan fwyafrif o 74 o bleidleisiau. Cefnogwyd gan y Groesfeincwraig Farwnes Campbell o Surbiton, Ceidwadwraig Farwnes Noakes a LibDem Farwnes Neuberger.


2) Mae'r gyfraith ar hyn o bryd gwahardd seremonïau partneriaeth sifil ar safleoedd crefyddol. Mae ffurf gyfreithiol priodas ar hyn o bryd dim ond ar gael i gyplau dyn a menyw.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk