Y camau nesaf ar gyfer partneriaethau sifil

Adroddwyd yn y papurau pewydd dros y penwythnos bod llywodraeth San Steffan yn disgwyl i gadarnhau y bydd yn gweithredu 'gwelliant Alli' Stonewall i ganiatáu dathlu partneriaethau sifil mewn adeiladau crefyddol.Cafodd y gwelliant trawsbleidiol i'r Ddeddf Cydraddoldeb ei gefnogi yn Nhŷ'r Arglwyddi gyda mwyafrif o 74 y llynedd. Dywsedodd Ben Summerskill Prif Weithredwr Stonewall : 'Rydym yn croesawu'n gynnes gweithredu'r ein gwelliant o'r diwedd i ganiatáu y rhai crefyddol sydd am ddathlu bartneriaethau sifil i wneud hynny.Mae hwn yn gam pwysig iawn ymlaen ar gyfer nifer o bobl o fydd lesbiaidd a hoyw ac yn fater pwysig o ryddid crefyddol. Mae'n fydd, yn ein barn ni, yn gam sylweddol ymlaen tuag at ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i bobl hoyw. '
Mewn ymateb i adroddiadau y bydd y llywodraeth hefyd yn ymgynghori ar ddyfodol y bartneriaeth sifil, meddai Ben: 'Er bod manylion cynigion y Llywodraeth yn dal yn ansicr, rydym yn ymrywmedig i ymestyn y ffurf gyfreithiol o briodas i bobl hoyw.Mae Gweinidog Cydraddoldebau Lynne Featherstone wedi dweud y bydd yn ymgynghori ar gynigion mae'r llywodraeth yn bwriadu rhoi ar waith yn ystod oes y senedd hwn ac edrychwn ymlaen at weld amserlen ar gyfer cynnydd i'w sicrhau erbyn 2015. '


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk