Stonewall Cymru yn croesawu ddileu euogfarnau anghyfiawn trwy'r Mesur Rhyddid

Heddiw, croesawodd Stonewall Cymru darpariaethau yn y Mesur Rhyddid i ddileu hen euogfarnau ar gyfer rhyw gydsyniol hoyw. Ar ôl mynd trwyddo, bydd y mesurau yn galluogi dynion hoyw erlynwyd yn y gorffennol am ryw cydsyniol i wneud cais i ddileu collfarnau o'r fath o gofnodion yr heddlu.

Dywedodd y Prif Weithredwr Stonewall Ben Summerskill 'i rai dynion hoyw, mae'r euogfarnau hyn wedi parhau yn gysgod dros eu bywydau ymhell ar ôl tynnu'r 'troseddau' oddi ar y llyfr statud. Mae Prydain wedi symud ymlaen. Mae ond yn iawn y dylai dynion hyn fod yn rhydd i wneud cais am swyddi a rolau gwirfoddol heb ofn y bydd yr euogfarnau hanesyddol ac anghyfiawn hyn y cael eu datgelu trwy wiriadau cofnodion troseddol. Bydd Stonewall yn annog wleidyddion o bob plaid i gefnogi'r mesurau yn y misoedd i ddod. '

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk