Stonewall yn croesawu dyfarniad mewn achos prawf Gwely a Brecwast

'Ni ddylai rhyddid crefyddol yn cael ei ddefnyddio fel mantell ar gyfer ragfarn'

Heddiw mae Stonewall yn croesawu penderfyniad arwyddocaol yn y llys o blaid cwpl hoyw a wrththodwyd ystafell iddynt gan perchnogion gwesty yng Nghernyw.

Roedd partneriaid sifil Martyn Hall a Steven Preddy wedi ceisio archebu ystafell ym mis Medi diwethaf yng Ngwesty'r Chymorvah ger Penzance yng Nghernyw. Defnyddion nhw Rheoliadau Cyfeiriadedd Rhywiol 2007, a sicrhawyd gan Stonewall i atal gwahaniaethu yn erbyn pobl hoyw wrth ddarparu gwasanaethau masnachol a chyhoeddus, i erlyn y perchnogion, Hazelmary Peter Bull.

Dywedodd Ben Summerskill Prif Weithredwr Stonewall: 'Rydym yn falch iawn gyda chanlyniad yr achos prawf hwn.  Ni allwch droi pobl i ffwrdd o westy am eu bod nhw'n ddu neu Iddewig ac yn 2011 ni ddylech fod yn gallu eu sarhau nhw trwy troi nhw i ffwrdd ar sail eu bod nhw'n hoyw chwaith.'

'Ni ddylai rhyddid crefyddol gael ei ddefnyddio fel mantell ar gyfer rhagfarn,' meddai Ben Summerskill.'Ar gyfer y tua £ 30,000 talwyd gan Mr Mrs Bull a'u cefnogwyr am yr achos yn ystod y mis diwethaf, gallai Oxfam neu Achub y Plant wedi brechu 100,000 o bobl erbyn llid yr ymennydd yn Affrica Is-Sahara. Byddai hynny wedi bod yn ffordd fwy Gristnogol i wario eu harian yn ystod tymor y Nadolig. '


Cyswllt: Gary Nunn, Swyddog Cyfathrebu, 020 7593 1856 / 07985 439 660

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk