Cyfartaledd oedran "dod allan" wedi gostwng dros 20 mlynedd 

Ar gyfartaledd, pobl dan 18 oed yn awr yn dod allan yn 15 oed.

Yr oedran "dod allan" wedi gostwng ar gyfartaledd gan dros 20 mlynedd ym Mhrydain, yn ôl arolwg barn arlein diweddaraf Stonewall.

Gwelwyd yr arolwg, a derbyniodd 1,536 o ymatebwyr, bod pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol 60 oed a throsodd ddaeth allan yn 37 oed ar gyfartaledd. Pobl 18 oed ac yn iau yn dod allan yn 15 oed ar gyfartaledd.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, 'dylai pawb fod yn rhydd i ddod allan pan fyddant yn barod ac yn ddigon hyderus, ond mae'n amlwg bod pobl yn dewis i wneud hynny yn iau ac yn iau.  Mae'r canlyniadau yma yn anfon neges gadarnhaol i bobl ifanc yng Nghymru, nid oes rhaid i chi aros, yr ydym yn wlad decach nag yr oeddem, ac mae cymorth ar gael i chi. '

Andrew White yn parhau: 'gyda mwy o bobl yn dod allan yn yr ysgol, mae disgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dod yn fwy amlwg nag erioed.  Mae'n hanfodol bod ysgolion yn gwneud pethau'n well ar eu cyfer.  Mae Stonewall Cymru yn gallu helpu i wneud i hyn ddigwydd.  Mae hon yn Wythnos Gwrth-fwlio Genedlaethol, rydym yn annog i bobl ysgrifennu at eu ACau a gofyn os yw ysgolion yn eu hetholaethau yn defnyddio adnoddau Stonewall Cymru - gan gynnwys ein DVD 'Allan ag E' ar gyfer athrawon, a'r DVD newydd sbon FIT - i fynd i'r afael a herio bwlio homoffobig. '

Mae ymgyrch newydd Stonewall Cymru 'Mae'n Gwella ... Heddiw' yn dweud wrth bobl ifanc hynny nad oes rhaid iddynt aros am eu bywydau i wella - gallant fod yn wych nawr.  Mae negeseuon newydd o gymorth yn cynnwys athrawon, rhieni, Aelodau Seneddol, sêr sebon ac enwogion gan gynnwys Joe McElderry, Danny Miller, Sue Perkins, John Partridge, Ryan Thomas, Clare Balding, Antony Cotton, Gareth Thomas, Brian Dowling, Margot James AS ac John Bercow AS . Edrychwch ar y negeseuon a mwy, yn ogystal â chael gwybod sut y gallwch chi cymorthwyo Stonewall am Wythnos Genedlaethol Gwrth-fwlio (15 - 19 Tachwedd) yn: www.stonewall.org.uk/itgetsbettertoday

Cysylltwch â: Andrew White, Cyfarwyddwr, 029 2023 7744
andrew.white@stonewallcymru.org.uk

yn dod i ben

Nodiadau

1.Stonewall Cymru yw'r elusen cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan a sefydlwyd yn 2003. www.stonewallcymru.org.uk

2.Cynhaliwyd y bleidlais drwy dudalennau cyfryngau cymdeithasol Stonewall GB .Stonewall GB awr 100,000 o ddilynwyr ar-lein.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk