Stonewall Cymru yn gwahodd pobl i fod ‘Yn y Darlun’

Mae Stonewall Cymru yn lansio prosiect newydd yn Balchder Abertawe ar 26 Mehefin i gasglu lluniau o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a chyplau cyfunrywiol er mwyn herio delweddau ystrydebol.

Mae Stonewall Cymru yn gwahodd pobl o bob cwr o Gymru i gymryd lluniau sy’n cynrychioli pob agwedd o fywyd lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru fel rhan o brosiect ‘Yn y Darlun’ i greu banc o luniau i fudiadau eu defnyddio yn rhad ac am ddim.

Meddai Ele Hicks, Swyddog Polisi a Phrosiectau Stonewall Cymru: “Ers nifer o flynyddoedd mae pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi bod yn dweud wrthym nad yw’r delweddau sy’n cael eu gweld yn eu cynrychioli. Bydd y prosiect hwn yn herio ystrydebau drwy gyflwyno amrywiaeth pobl LHD Cymru mewn lluniau.”

Ychwanegodd: “Mae nifer o fudiadau yn dweud wrthym eu bod yn dymuno cynnwys lluniau o gyplau cyfunrywiol, ond nad oes modd dod o hyd iddynt. Rydym bellach yn casglu lluniau o bob math er mwyn cynorthwyo mudiadau i ddod o hyd iddynt a’u cynnwys.”

Bydd y prosiect yn dechrau gyda thynnu lluniau yn Balchder Abertawe ar 26 Mehefin ac yn parhau gyda gwirfoddolwyr yn tynnu lluniau yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Mardi Gras Caerdydd. Hefyd gall bobl gyflwyno’u lluniau eu hunain i’r banc delweddau drwy anfon e-bost at: Eleanor.hicks@stonewallcymru.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk