Cysylltwch â ni

Stonewall Cymru
Transport House
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SB.
Ffôn: 029 20 237744
Ebost: cymru@stonewallcymru.org.uk

Andrew White
Cyfarwyddwr
Ffôn: 029 20 237744
Ebost: Andrew.White@stonewallcymru.org.uk 

Elin Evans
Gweinyddydd Swyddfa
Ffôn: 029 20 237744
Ebost: elin.evans@stonewallcymru.org.uk